RODO


Z uwagi na wejście w dniu 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy informację, o sposobie przetwarzania Państwa danych przez nasza firmę. W związku z powyższym przygotowaliśmy niezbędne informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 r. Zachęcamy do zapoznania się z nimi poniżej (oraz polityką prywatności):

Cel przetwarzania: Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień, kontaktów handlowych oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679.

Administrator danych: Administratorem Państwa danych jest VIZ-ART Automation Adam Aleksandrowicz. Z administratorem  można się kontaktować, za pomocą poczty tradycyjnej lub na adres e-mail iod@viz-art.pl

Zaufani Partnerzy:   Dla celów realizacji zamówień współpracujemy z zewnętrznymi firmami, którym będą przekazywane niezbędne do procesu realizacji zleceń, Państwa dane. Podmioty, którym będą przekazywane dane: firmom kurierskim, placówkom Poczty Polskiej, zewnętrznej księgowości.

Czas Przechowywania Danych Osobowych: Państwa dane będą przechowywane przez Administratora  wyłącznie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

Powód podania danych: Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednak w sytuacji gdy odmówią Państwo podania danych niezbędnych do świadczenia usług uniemożliwi to ich realizację.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Dane osobowe udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej .

Informacje końcowe: Jeżeli zapoznajecie się Państwo z powyższą informację,  oznaczać to może, że mieliśmy możliwość kontaktowania się w sprawach handlowych i/lub marketingowych na bieżąco oraz w przeszłości, stąd też staliśmy się administratorem Państwa danych osobowych.