SMOOVE

Pilot naścienny

Pilot naścienny
Instrukcja – pobierz plik PDF

Manualne radiowe sterowanie jednym lub większą ilością napędów RTS lub / i odbiorników radiowych albo grupą napędów RTS lub / i odbiorników radiowych. Radiowy nadajnik naścienny 1-kanałowy.

Zalety produktu:
• obsługa poprzez klawisze przyciskowe
• możliwa obsługa pojedynczego urządzenia, grupy urządzeń lub centralne sterowanie
• przycisk GÓRA podnosi rolety i zwija markizy lub włącza oświetlenie
• przycisk “my” zatrzymuje osłonę lub wywołuje ustawiona indywidualnie pozycję komfortową
• przycisk DÓŁ opuszcza rolety i zwija markizy lub wyłącza oświetlenie
• dioda LED sygnalizuje wysyłane polecenia
• bezprzewodowy – zasilany bateriami, a tym samym minimalny koszt instalacji
• kompatybilny ze wszystkimi zewnętrznymi lub zintegrowanymi odbiornikami RTS

Windy

Ekrany

Uchwyty

Sterowania

Akcesoria

Pobierz